personligt

Hela den här Luciagrejen

Den här veckan har jag pratat i lokalpressen och i lokal-tv om pojkars rätt att få vara Lucia och flickors rätt att få vara stjärngosse i Luciatåget. P g a att skolans policy är att Luciatraditionen går före.

Jag lyfter frågan utifrån barns rätt att själva få välja vilket kön de identifierar sig med, rätten att själv kunna välja vad de vill vara i Luciatåget utan att begränsas av sitt kön. Jag lyfter det för att min 9-åriga dotter vill vara stjärngosse och nekas det. Enbart för att hon är flicka och enligt medeltida tradition är det en pojke.Är detta 20-F*CKING-15??? Ska vi ens behöva diskutera detta? Ska en tradition inte kunna anpassas till det samhälle den genomförs i? Och vad vill vi ha för samhälle?

Läser man på lite om Lucia framkommer att det redan på 1800-talet fanns manliga Lucior samt att det moderna Luciatåget uppstod under tidigt 1900-tal. Alltså en föränderlig och ganska sen tradition.

0

2 Comments

  • Karin

    Så jäkla bra av dig att lyfta denna fråga, att få vara vem man vill är inte så själv klart fastän vårat demokratiska samhälle predikar att det är så. Fast det är okej om det är på avstånd men inte i närheten av många. Ännu engång talar vuxen samhället om att vi säger en sak men gör en annan. Heja er!
    Alla har rätt att få vara den man vill vara.

  • Heja!

    Bra! Fortsätt så! Ta det vidare, kontakta kyrkoherden! Detta ger en felaktig bild av Svenska kyrkan! Kyrkoherden i pastoratet borde kunna diskutera med rektorn och kanske upphäva beslutet. Det har hänt i andra fall när barnkörledare i Svenska kyrkan förbjudit flickor att vara stjärngossar, i en församling i Skåne till exempel. Det går att förändra! Ju fler som hör av sig med mail och klagar desto bättre!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *