Konsultation

skiss_4694

Jag vill hjälpa dig att skapa ett hem att trivas och leva i!

Jag arbetar mot privatpersoner, nätbaserat eller direktkonsultation, då främst inom Uppsala-/Knivstaområdet med omnejd. En konsultation kan innebära att du ber mig om hjälp med att få till balansen i ett rum, hitta den röda tråden i ditt hem, eller när du behöver mig för att få till den där hemkänslan och trivseln du strävar efter. Jag hjälper till med både möblering, detaljer och färgsättning mm.

Välkommen att höra av dig via kontaktformuläret. Om du väljer att sedan anlita mig är arbetsgången följande:

  • Behovsanalys: Vi börjar med att identifiera vad just ditt behov är. Det gör jag genom bl a bakgrundsfrågor, jag tar reda på hur du vill uppleva ditt hem / rummet, hur ser ditt liv ut just nu och vart är du på väg? Du skickar in bilder och planskiss över din bostad. Här diskuterar vi också omfattning och budget.

  • Moodboard och skisser: Jag tar fram en moodboard och skissar på förslag för hur vi ska plocka fram den känsla du är ute efter. I det här skedet lägger jag också en bagua, en sorts livskarta, över ditt hem. Den använder vi som underlag för att få med alla livsaspekter och skapa en helhet i miljön.

  • Anpassade åtgärder: Jag tar fram konkreta åtgärder på hur vi ska gå till väga för att nå målet. Det kan t ex handla om färgförslag, möblering eller inköpslista för t ex textilier och möbler. Men det kan lika väl handla om detaljer och symboler som ska tillföras eller tas bort, eller att rensa och organisera, för att hemmet ska upplevas harmoniskt och balanserat.

Min utgångspunkt är inte att köpa nytt, utan att börja med att placera det du redan har på ett medvetet sätt och på rätt plats!

HÄR kan du läsa mera om hur jag jobbar.

Konsultation online

Här bygger konsultationen på telefonsamtal, bilder och planskisser som du mailar mig, samt en behovsanalys via frågor som du svarar på.

Utifrån det tar jag fram ett åtgärdsförslag, som är så omfattande som vi kommit överens om och som jag delger dig online.

Du ansvarar själv för inköp och iordningställande.

Det kan gälla ett rum, såväl som flera.

Pris: 3500 kr

Jag fakturerar via Frilans Finans

 

Direktkonsultation

En behovsanalys skapas utifrån frågor som du får svara på. Därefter besöker jag dig i ditt hem och vi går tillsammans igenom behovsanalysen och tittar på det aktuella rummet / rummen på plats.

Därefter arbetar jag fram moodboard, bagua och konkreta åtgärdsförslag som jag presenterar för dig vid ett fysiskt möte.

Du sköter själv inköp och iordningställande, men jag bistår dig gärna enligt överenskommelse .

Pris: 5500 kr

Jag fakturerar via Frilans Finans

 

För resor utanför Uppsala och Knivsta tätort tillkommer ett resetillägg på 30 kr / milen.